Cześć, pewnie Cię zmartwię, bo już przeczytałeś tytuł tego artykułu. Tak to moje zdanie. Znajdujemy się na początku bessy, gdzie jeszcze czekamy na odbicie nadzieji, a później to już tylko bieda rozpacz.. brak wolumenów, upadki giełd etc. Dlaczgo tak sądzę ?

Wszystko dla Ciebie nagrałem i możesz sobie to odłuchać…


Cześć, jak zapewne zauważyłeś, Kowalski Token od niedawna tj. 26.08.2020 jest dostępny na zdecentralizowanej giełdzie ViteX. Tym samym występuje jako token na VITE. Tym artykułem chcę przekazać wszystko w pigułce.

Po pierwsze odpowiedź: ale dlaczego ?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta horrendalnie drogie koszty na sieci Ethereum. Token Vite…


Takich stawek za przesył tokenów świat kryptowaluciarzy jeszcze nie widział, nie ważne czy to transfer popularnego USDT czy Chainlinka, nawet transfer Kowalski Tokenu to koszt w granicach 5 dorarów, powiem lepiej to prawie 20 zł za transfer symbolicznego Tokenu.

Na tę chwilę, każdy zanim prześle coś na Ethereum 2 razy…


Dziś mowa będzie o tym, co pewnie już obiło wam się o uszy, czyli jak w tytule DEFI (zdecentralizowane finanse).

Chcę poruszyć ten temat, gdyż, na rynku dochodzi do absurdów, o których chcę powiedzieć. Bardzo dużo projektów, które umożliwiają smartkontrakty, buduje na swojej warstwie odzwierciedlenie w postaci stable coina oraz…


Ludzie są różni… tak to już bywa w naszym świecie. Obojętne to jest w jakiej sferze się obracamy. Czy to współpracownicy, czy ławka szkolna, a nawet twoja najbliższa rodzina. Konflikt charakterów oraz upodobań nie zna granic.

W kryptowalutach też możemy wymienić pewne grypy. Dla ogólnego obrazu nazwałem je po swojemu:


Medium to w świecie kryptowalut, platforma blogowa, która przyjęła się bardzo dobrze. Wiele razy kiedy, analizuję na moim kanale Youtube, zwracam na nią bardzo mocną uwagę.

W sumie sam zastanawiam się dlaczego ? Hmm… wydaje mi się, że jej interface jest na tyle intuicyjny, żeby traktować ją „poważnie”.

Zdecydowałem, też, że ani Facebook, ani Twitter, oraz nawet moja strona, nie daje tak silnej uwagi, jak właśnie ta oto platforma.
Witam wszystkich Kowalski Token “Holderów” oraz każdego widza z osobna. Mam nadzieję, że ten kanał informacyjny Ci się spodoba.
W ramach przypomnienia nie tylko tekst jest ważny. Warto też wiedzieć, że niedawno otwarłem kanał Discord. To takie medium, gdzie możesz włożyć słuchawki, załączyć mikrofon i porozmawiać jak człowiek z człowiekiem z pozostałą społecznością kryptowalutową.

Kowalski Token

Token personalny, dla kanału Youtube Portfel Kowalskiego. Lojalność powinna być doceniana.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store